WIN-BUS Proje ToplantısıWomen Integration in Business Creation” (WIN-BUS) “İş Geliştirmede Kadınların Entegrasyonu Projesi”nin Pendik Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM) bünyesinde yürütülmesi öngörülmektedir.
“Women Integration in Business Creation” (WIN-BUS) İş Geliştirmede Kadınların Entegrasyonu Projesi Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde İtalya, İngiltere, Slovakya ve Türkiye’den toplam 7 ortaktan oluşan ve 20 ay sürecek 247.408,00 € bütçeli Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesidir. Proje kapsamında 185.555,00€ AB katkısı geri kalanı da proje ortaklarının katkısı şeklinde olacaktır.

WIN-BUS Projesi Ortakları;
Türkiye: Pendik Belediyesi, Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD), Pendik Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİŞGEM), Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İtalya: Centro Lıgure Per La Produttıvıtà – Ligure Üretim Merkezi  (STK)
İngiltere: Inova Consultancy Ltd – Inova Danışmanlık (Özel sektör)
Slovakya: Transfer Slovensko  (Mesleki Eğitim Kurumu)

WIN-BUS Projesi Avrupalı ortakların kadın girişimciliği konusunda deneyimlerinden, Avrupa’daki iyi uygulamalardan faydalanarak, iş piyasasının da katkısıyla Pendik’te kadın girişimciliğinin artırılmasını amaçlamaktadır. Proje kadın girişimciliğini, deneyim paylaşımını, ortaklar arası işbirliğini desteklerken e- eğitim ve Bilgi İletişim Teknolojilerinin yardımıyla internet üzerinden reklam ve pazar oluşturma konularında kadın girişimciliğine katkı yapmayı hedeflemektedir.

WIN-BUS Projesi işgücü piyasası ihtiyaçlarına daha fazla cevap veren iş hayatıyla mesleki eğitim arasındaki işbirliğini arttıracaktır. Proje sektörel kimlik geliştirmeyi, beceri artırmayı ve bunların mesleki eğitimle bütünleşmesini amaçlamaktadır. Aynı zamanda çalışan işkadınları için hayat boyu öğrenimi teşvik etmeyi ve kendi işini kurmayı amaçlayan kadınların, beceri ihtiyacını ve sektörel bilgi düzeyini de geliştirmeyi hedeflemektedir.


 

 Tüm Haberler

eNroll BPBu sitenin tüm hakları www.pendikkisgem.org'a aittir. ©2010